BeFree

Volledig officieel

 

Voor sommige documenten geldt dat overheidsinstanties eisen dat een vertaling van die documenten door een beëdigd vertaler wordt uitgevoerd. Denk aan persoonlijke documenten zoals een paspoort of rijbewijs, uittreksels van de burgerlijke stand en vonnissen.

De beëdigde vertaling wordt gewaarmerkt door een vertaler die door de rechtbank beëdigd is tot het vertalen van een vastgestelde talencombinatie.

 

Al onze beëdigde vertalers zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers. De beëdigde vertalingen worden altijd uitgevoerd volgens de wettelijke bepalingen.

 

Wij vertalen onder andere:
- Geboorteakten
- Huwelijksakten
- Paspoorten/identiteitskaarten
- Echtscheidingsakten
- Machtigingen en volmachten
- Notariële akten
- Diploma’s
- Alimentatiedocumenten
- Overlijdensakten
- Ongehuwdverklaringen
- Bankdocumenten