BeFree

Maximale precisie

 

Technische vertalingen zijn een van de moeilijkste. Een kleine fout in de vertaling kan grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het werk of de veiligheid van mensen. Maar ook in het productieproces kan het goed mis gaan wanneer een vertaling niet klopt. Uiterste nauwkeurigheid in terminologie is dan ook een vereiste.

Een technische vertaling kan bestemd zijn voor verschillende doelgroepen en uiteenlopende toepassingen. Denk daarbij aan handleidingen voor professionals, brochures voor consumenten, maar ook persberichten of kennissystemen. Bij een technische vertaling draait het erom dat de doelgroep op een juiste manier voorzien wordt van correcte informatie.

 

Om technische teksten goed te vertalen, bespreken wij op voorhand samen met u een begrippenlijst. Zodat we zeker weten dat de specifieke terminologie op de juiste manier wordt vertaald.

 

Wij vertalen onder andere:

- Handleidingen
- Brochures
- Persberichten
- Leerboeken
- Werkinstructies
- Veiligheidsvoorschriften
- Gebruiksaanwijzingen

- Certificeringen
- Software